Obavijest o upisu djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022/2023.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

DJEČJI VRTIĆ EMAUS, KNEZA TRPIMIRA 38, Trogir (dalje u tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

od 20. do 24. lipnja 2022. godine, u vremenu od 16:00 do 19:00 sati

MOLIMO VAS DA NA UPISE DOĐETE S DJETETOM!!!


II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću:

1. popunjeni i potpisani Zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici: https://emaus.smn.hr),
2. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta 
3. uvjerenje o mjestu prebivališta za sve članove kućanstva te presliku osobne iskaznice roditelja,
4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,
5. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić, zajedno s Potvrdom da je dijete uredno cijepljeno (ili kopija knjižice cijepljenja)
6. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja, prednost će imati djeca s priloženim dokumentima prednosti :

1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
2. za dijete jednog zaposlenog roditelja, a drugog invalida Domovinskog rata - Elektronički zapis ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, te za drugog Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
3. za dijete koje živi s oba zaposlena roditelja/udomitelja/skrbnika - Elektronički zapis ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
4. za dijete samohranog zaposlenog roditelja - Elektronički zapis ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
5. za dijete gdje su oba roditelja studenti - Potvrde Fakulteta koji pohađaju, 
6. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - Rješenje odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
7. za dijete čiji roditelje žele katolički odgoj svoga djeteta - preporuku Župnika ili osobnu molbu,
8. za dijete roditelja koji primaju doplatak na djecu, Rješenje o pravu na doplatak za djecu,
9. za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina, Rodni list ili Izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda o podacima o rođenju djeteta,
10. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela i vještačenja i /ili Rješenje CZSS o postojanju teškoće u razvoju djeteta,
11. za dijete koje živi u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama: Preporuka CZSS.
12. za dijete u godini prije polaska u školu

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.
Rezultati upisa djece (popis primljene djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića Emaus, Kneza Trpimira 38, 30. lipnja 2021. 

V. UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem Ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem od 29. kolovoza do 7. rujna 2022. g.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 5. rujna 2022. g.


© 2023 Dječji vrtić "Emaus" - Trogir