O nama

O VRTIĆU

Katolički Dječji vrtić Emaus  je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja  skrbi o djeci rane i predškolske dobi,  ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Osnivač dječjeg vrtića je Splitsko-makarska nadbiskupija koja je osluškujući i odgovarajući na potrebe zajednice, odlučila osnovati Dječji Emaus. Prilikom realizacije ovog projekta uložen je izuzetan trud i angažman kako bi vrtić otvorio svoja vrata djeci i roditeljima u rujnu 2022. godine, promišljalo se o obitelji kao temelju današnjeg društva, koja se svakodnevno susreće sa novim izazovima.


VIZIJA

Vrtić prepoznatljiv po življenim kršćanskim i obiteljskim vrijednostima, u kojem su svi sudionici otvoreni prema kreiranju i usavršavanju odgojno-obrazovnih ciljeva, te integraciji novih pedagoških ideja i cjeloživotnom obrazovanju svojih djelatnika.


MISIJA

Strategije djelovanja vrtića usklađene su sa življenjem vrijednosti i načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj.

 • Osigurati optimalne uvjete za ostvarivanje djetetove osobne, emocionalne, tjelesne, obrazovne i socijalne dobrobiti.
 • Poticati cjelovit razvoj, odgoj i učenje, te razvoj kompetencija djeteta.
 • Graditi stimulirajuće socijalno okruženje kroz pozitivne društvene interakcije i međusobno povjerenje.
 • Kreirati kvalitetan prostorno-materijalni, vremenski i socijalno-emocionalni kontekst u kojem dijete kao aktivni sudionik samo inicira aktivnosti sljedeći vlastite interese.
 • Izgrađivanje suradnje i partnerstva vrtića s roditeljima i širom zajednicom.
 • Otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na unaprjeđenje prakse u svrhu podizanja profesionalnih kompetencija svih zaposlenih.


logo trogir cisto resetke 01LOGO VRTIĆA

Logo dječjeg vrtića Emaus su stilizirane dvije stope koje zajedno čine srce.

Moto vrtića : Moj korak Tvoja je radost! Izriču postulate odgojnog rada.

 

 

emaus3

 

Iz Biblijskog teksta Put u Emaus (Evanđelje po Luki 24:13-49) po kojem je vrtić i dobio ime, iščitavamo Isusovo odgojno djelovanje i želimo mu biti vjerni:

 • važnost odnosa u odgoju
 • postupnost- korak po korak
 • otkrivanje jedinstvenosti osobe
 • povjerenje i podrška
 • dijete aktivni sudionik svog odrastanja
 • radost zajedništva

Nužna je blizina srca i pružanje ohrabrenja tijekom cjelovitog razvoja djeteta. To se ne postiže ulogom nego se temelji na prihvaćanju i ljubavi.  

Odgoj i obrazovanje ne znači dijete poslati na put i dati mu upute, nego krenuti s njim na put dijeleći unutarnje putovanje.

Ustanova je okupila visoko motivirane profesionalce - koji u svakodnevni rad unose svoja profesionalna i stručna znanja, vještine i vrijednosti. Uz odgajatelje u odgojno-obrazovni rad uključena je i stručna služba (pedagog, viša medicinska sestra) te ostali vanjski sustručnjaci čija je zadaća procjena i kvalitativno usmjeravanje odgojno-obrazovnog procesa.

Uz redoviti odgojno – obrazovni program, u naš rad integriran je i posebni program katoličkog vjerskog odgoja, što znači da se u našem svakodnevnom radu sa djecom zalažemo za cjelovitost djetetovog bića i odgoj djeteta u vjeri. Humaniziran i posebno promišljen kontekst u kojem djeca borave veliki dio dana, uz stručnu organizaciju i provedbu različitih aktivnosti, osigurava zadovoljavanje svih djetetovih potreba.

Na svome putu u Emaus uskrsli Gospodin hodio je sa svojim učenicima, podržavao njihovo sazrijevanje, izgrađivao njihovo zajedništvo i upućivao ih na povezanost s Dobrim Ocem. Dječji vrtić „Emaus“ mjesto je susreta, igre, učenja i zajedništva djece, roditelja i odgojitelja jer svi smo djeca našeg Nebeskog oca!


Kontakt podaci

Katolički dječji vrtić "Emaus"
Kneza Trpimira 38, 21220 TROGIR

E-mail: dv-emaus@smn.hr
Mobitel: 098 716 542

Ravnateljica: s. Martina Grmoja

Image