Natječaji

 NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ EMAUS
Kneza Trpimira 38
21 220 Trogir

KLASA: 112-01/23-01/02
URBROJ: 2181-13-08-23-01

Trogir, 03.07.2023.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 94/13, 57/22). Upravno vijeće Dječjeg vrtića Emaus, Trogir, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

Odgojitelj/ica

1. Osam (8) izvršitelja/ice u radni odnos na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – na adresi, DV Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir

 

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13 i 57/22). Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu rada Dječjeg vrtića Emaus, Trogir.


Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

-          zamolbu
-          životopis
-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-          dokaz o položenom stručnom ispitu
-          uvjerenja o nekažnjavanju (čl.25.st.2. i st.4.)– ne starije od 6 mjeseci

         a). uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
         b). uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

-          dokaz o državljanstvu
-          elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne starija od 30 dana)


Odgojitelj/ica pripravnik

1. Jedan (1) izvršitelj/ice u radni odnos na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – na adresi, DV Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir

Uvjeti:

 

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13 i 57/22). Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu rada Dječjeg vrtića Emaus, Trogir.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

 -          zamolbu
-          životopis
-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-          uvjerenja o nekažnjavanju (čl.25.st.2. i st.4.)– ne starije od 6 mjeseci

         a). uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
         b). uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

-          dokaz o državljanstvu
-          elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne starija od 30 dana)


Spremač/ica

Tri (3) izvršitelja/ica u radni odnos na određeno vrijeme, puno radno vrijeme na adresi, DV Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13 i 57/22). Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu rada Dječjeg vrtića Emaus, Trogir.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

-          zamolbu
-          životopis
-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-          uvjerenja o nekažnjavanju (čl.25.st.2. i st.4.)– ne starije od 6 mjeseci
         a). uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
         b). uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

-          dokaz o državljanstvu
-          elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne starija od 30 dana)


Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (u izvorniku ili preslici) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na sljedeću adresu:

Dječji vrtić Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir – za natječaj

Nepravodobne prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir, dana 03.07.2023. godine.

Natječaj traje od 03.07.2023. do 11.07.2023. godine.


Kontakt podaci

Katolički dječji vrtić "Emaus"
Kneza Trpimira 38, 21220 TROGIR

E-mail: dv-emaus@smn.hr
Mobitel: 098 716 542

Ravnateljica: s. Martina Grmoja

Image