Natječaji

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ EMAUS
Kneza Trpimira 38
21 220 Trogir

KLASA: 112-01/24-01/01
URBROJ: 2181-13-8-1-24-1

Trogir, 25.06.2024.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13, 57/22).
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Emaus, Trogir,
raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

Odgojitelj/ica

1. Sedam (7) izvršitelja/ice u radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom -
na adresi, DV Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13 i 57/22). Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu rada Dječjeg vrtića Emaus, Trogir.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

 • zamolbu
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenja o nekažnjavanju (čl.25.st.2. i st.4.)- ne starije od 6 mjeseci
  • a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  • b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne starija od 30 dana)


Odgojitelj/ica

1. Dva (2) izvršitelj a/ice u radni odnos na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom
-  na adresi, DV Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13 i 57/22). Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu rada Dječjeg vrtića Emaus, Trogir.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

 • zamolbu
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenja o nekažnjavanju (čl.25.st.2. i st.4.)- ne starije od 6 mjeseci
  • a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  • b)uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak 
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne starija od 30 dana)


Odgojitelj/ica pripravnik

1. Jedan (1) izvršitelj/ice u radni odnos na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom - 
na adresi, DV Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13 i 57/22). Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu rada Dječjeg vrtića Emaus, Trogir.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

 • zamolbu
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenja o nekažnjavanju (čl.25.st.2. i st.4.)- ne starije od 6 mjeseci
  • a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  • b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne starija od 30 dana)


Spremač/ica

Tri (3) izvršitelja/ica u radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme na adresi, DV Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13 i 57/22). Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu rada Dječjeg vrtića Emaus, Trogir.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

 • zamolbu
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenja o nekažnjavanju (čl.25.st.2. i st.4.)- ne starije od 6 mjeseci
  • a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  • b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne starija od 30 dana)

 


Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (u izvorniku ili preslici) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na sljedeću adresu:

Dječji vrtić Emaus,
Kneza Trpimira 38,
Trogir - za natječaj

Nepravodobne prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir, dana 26.06.2024. godine.

Natječaj traje od 26.06.2024. do 05.07.2024. godine.


Kontakt podaci

Katolički dječji vrtić "Emaus"
Kneza Trpimira 38, 21220 TROGIR

E-mail: dv-emaus@smn.hr
Mobitel: 098 716 542

Ravnateljica: s. Martina Grmoja

Image