Programi

Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođen  je razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.  

Ciljevi i zadaće redovitog programa  usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

Program je namijenjen djeci  ranog i predškolskog uzrasta,  a odvija se kao:

  • cjelodnevni 10 satni program za djecu od 1 godine do 3 godine
  • cjelodnevni 10 satni program za djecu od 3 godine do polaska u školu
  • poludnevni 6 satni program za djecu od 3 godine do polaska u školu


Posebni programi

Program katoličkog vjerskog odgoja integriran u redovan rad odgojnih skupina.


Kraći programi

Predmetni programi realiziraju se u suradnji sa vanjskim udrugama i organizacijama koje imaju suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za provođenje predmetnih programa.

  • Kraći športski program

Kontakt podaci

Katolički dječji vrtić "Emaus"
Kneza Trpimira 38, 21220 TROGIR

E-mail: dv-emaus@smn.hr
Mobitel: 098 716 542

Ravnateljica: s. Martina Grmoja

Image